Integrace Openbrava a Magenta

Openbravo 3, ERP systém je založen na open-source technologiích, umožňuje organizacím ve všech odvětvích na celém světě zvýšit jejich obchodní výkonnost, a to díky vyšší produktivitě a optimalizaci obchodních procesů. Implementace ERP systému není složitá a může být provedena během několika týdnů od vstupní analýzy.

Hlavní vlastnosti Openbrava

Openbravo 3 zahrnuje širokou škálu funkcí, které poskytují pevný základ pro automatizaci obchodních procesů. ERP Openbravo je založeno na jednoduchém databázovém modulu, který zahrnuje všechny klíčové oblasti pro kompletní řízení podniku, včetně integrace s prodejními terminály.

 • Jednoduchý: Uživatelské rozhraní je intuitivní. Noví uživatelé nepotřebují trávit mnoho času nad učením, jak ERP systém efektivně používat
 • Výkonný: design aplikace je postavený na záložkách, mezi kterými lze snadno přepínat; samotné data jsou prezentována ve formě přehledných  tabulek,  se kterými snadno pracuje většina uživatelů
 • Integrovaný: do integrovaného datového modelu lze snadno implementovat obchodní procesy a provést jejich optimalizaci
 • Modulární: jednoduchý přístup ke stovkám nativních rozšíření přímo z ERP aplikace, např. lokalizace. Speciální funkce pro dané odvětví, bez zobrazování  mnoha dodatečných funkcí systémů, které se ve skutečnosti ale nebudou používat
 • 100% Web-based: zajišťuje jednoduchý přístup novým uživatelům & stránkám také s přístupem z mobilního zařízení; lze nasadit celý systém do "cloudu" a tak minimalizovat vstupní náklady na pořízení HW
 • Nákladově-efektivní - ROI: transparentní model “pay as you go” založen na modelu předplatného na dané období, bez skrytých poplatků
 • Podpora různých průmyslových odvětvích: Openbravo je výhodný pro společnosti zaměřené na distribuci, obchod, výrobu a služby

Funkčnost Openbrava

Modulární open source platforma ERP systému Openbravo 3 navíc podporuje instalaci velmi kvalitních komerčních a open source modulů přímo z ERP aplikace, z nichž nejpopulárnější jsou uvedeny na seznamu Openbravo Exchange. Tyto rozšiřující moduly zahrnují lokalizace, funkční rozšíření, napojení na aplikace třetích stran, oborově specfické funkce, atd.

Použití

 • Založeno workspace & widgets
 • Multi-tab uživatelské rozhraní
 • Zobrazování dat do přehledných tabulek
 • Nastavitelný jazyk pro každého uživatele
 • Programově nastavitelné akce/alarmy pro konkrétního uživatele nebo uživatelskou roli
 • Navigace klávesnice pro rychlejší operace
 • Integrovaná online technická podpora - nápověda
 • Možnost připojit dokumenty, obrázky nebo soubory ke každému záznamu
 • Síť informací (historie, související dokumenty,atd.)
 • Reporty v různých formátech: .html, .pdf, a .xls
 • Nastavitelné filtry a flexibilní záznam třídění
 • Vložené filtry do formulářů pro nejvíce používané subjekty (produkty, obchodní partneři, účty, projekty, objednávky, faktury...)
 • Konfigurovatelné dávkové procesy úkolů, které mohou být naplánovány na určitou dobu

Zabezpečení

 • Definované úrovně přístupu pro každého uživatele na základě rolí
 • Audit pro každou transakci
 • Podpora pro bezpečné připojení přes http

Integrace

 • Podpora tzv. CAS přihlášení.
 • Jednoduchá integrace s dalšími aplikacemi prostřednictvím webových služeb REST nebo SOA strategie.
 • Příprava integrace s Openbravo POS - prodejní terminály.

Propojení magenta s openbravem

Nabízíme kompletní řešení pro Openbravo a Magento - OBM Bridge - tento modul umožňuje kompletní synchronizaci dat z elektronického obchodu Magento do ERP systému Openbravo.