Softwarová analýza a návrh řešení

Dříve, než začneme vyvíjet novou aplikaci, je nezbytné udělat si o ní určitou představu. K tomu slouží softwarová analýza. Dobře zpracovaná analýza vám umožní včas identifikovat potřeby, rizika a udělat správná rozhodnutí. Specifikace a analýza požadavků je první fáze vývoje softwaru. Cílem je definovat požadavky na software a popsat jeho funkčnost. V rámci specifikace požadavků je třeba také analyzovat procesy u zadavatele, které bude software řešit, nebo s ním nějak jinak souvisí.

Analýza poskytuje odpovědi na otázky jako které nástroje a technologie by měly být použity, nebo které je možné použít, jaký může být časový harmonogram projektu, jak vytvořit a odhadnout lépe rozpočet za daný projekt atd. Výsledkem této fáze je dokument, který se stane součástí smlouvy mezi zadavatelem a vývojovým týmem. Tento dokument by měl obsahovat minimálně následující informace:

  • detailní popis systému
  • určení fází projektu
  • odhad zdrojů
  • časový plán
  • určení možných problémů známých v tomto stupni a návrh jejich předcházení
  • seznam a doporučení technologií možných k použití

Máme k dispozici vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou znalí v softwarovém inženýrství a jejichž hlavní snahou je identifikovat Vaše potřeby a požadavky, aby Vám pomohli najít vždy to nejlepší možné řešení.