Implementace open-source

ARTIO se specializuje na vývoj a implementaci open-source softwarových projektů. Pro všechny tyto systémy zároveň vyvíjíme vlastní rozšíření a moduly, ať už v neplacené nebo placené verzi. Některé z těchto rozšíření jsou celosvětově velmi dobře známé a populární; používají je desítky tisíc zákazníků. 
V oblasti open­-source se zaměřujeme zejména na řešení pro:

Proč open­source?

  • oproti použití uzavřeného systému je pro zákazníka zásadní výhodou získání nezávislosti na dodavateli; zákazník se tak po dodání systému nestává „rukojmím“ původního dodavatele technologie, bez jehož asistence není schopen systém dále rozvíjet nebo jej „bezbolestně“ nahradit, a v případě potřeby může dodavatele změnit zcela svobodně, aniž by tím byla vynucena i změna použité technologie;
  • možnost využití stávajících řešení pro stavbu aplikací (tzv. frameworků); díky nim není nutné znovu vytvářet / programovat základní části softwarových aplikací, které se opakují v každém systému, např. přístup do databáze, správa uživatelů a administrátorských práv atd.
  • možnost využití již hotových funkčních softwarových celků, které lze následně upravit a vzájemně propojit
  • díky výše uvedenému, snížení celkové doby vývoje a tím i nákladů
  • přístup k novým funkcím a vylepšením při pravidelné aktualizaci jádra (frameworku) aplikace bez dodatečných nákladů na vývoj
  • softwarový systém je možné dlouhodobě udržovat a spravovat; tzn. využívají se již zavedené technologie nebo softwarové komponenty u nichž je garantovaná technická podpora a další vývoj