Testování

Jelikož nám na výsledku opravdu záleží, vše po sobě pečlivě testujeme. Všichni jsme jen lidé a chyby se tudíž samozřejmě stávají. Díky létům praxe ale již máme vyvinutý proces, jemuž vděčíme za to, že se nám daří výskyt jakýchkoli pochybení minimalizovat.