Příprava grafiky

V tomto bodě, když již budeme znát obsah i strukturu, vymyslíme působivou grafiku nebo vybereme vhodnou grafickou šablonu, která vás odliší od konkurence.