Analýza projektu

Cílem analýzy bude dokument popisující zamýšlený softwarový systém, návrh technologií včetně stanovení přesného rozpočtu a harmonogramu projektu.